Eredmények

Tagozatonkénti eredmények

A kisgyermekkori- bölcsődei és óvodai – tanulás és tanulástámogatás tagozat

Különdíjat nyert, és publikációs lehetőséget a Katolikus Pedagógia című folyóiratnál
Ihászné Almási Csilla
Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar
Témavezető: Bíró Gyula

2. díjat nyert és részvételi lehetőséget az AGTEDU konferencián, és publikációs lehetőséget a GRADUS kiadványban
Nagy Annamária
Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar
Témavezető: Kisné Dr. Bernhardt Renáta

1. díjat nyert és részvételi lehetőséget az AGTEDU konferencián, valamint publikációs lehetőséget a GRADUS kiadványban
Nagy Anna, Tóth Emese
Selye János Egyetem
Témavezető: Dobay Beáta

Alternatív fejlesztési módszerek tagozat

Különdíjat kapott:
G. Szabó Zita
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
Témavezető: Iváncsik Réka

Különdíjat kapott és a Kaposvári Egyetem és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara által felajánlott Publikációs Különdíjat a Képzés és Gyakorlat Neveléstudományi Folyóiratba
Koroknai Szandra Julianna
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító-és Óvóképző Kar
Témavezető: Dr. Koós Ildikó

Részvételi lehetőséget kapott a PPKE BTK „Változó nevelés és oktatás” konferencián és publikációs lehetőséget a konferenciakötetben
Hegedüs Renáta
Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK
Témavezető: Baditzné Dr. Pálvölgyi Kata

2. díjat nyert
Iszak Martin
Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar
Témavezető: Dr. Nemes József

1. díjat nyert és publikáció lehetőséget a Képzés és Gyakorlat folyóiratban
Pál József
Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Témavezető: Dr. Molnár György

Anyanyelvi nevelés tagozat

2. díjat nyert és publikációs lehetőséget a Katolikus Pedagógia folyóiratba, melyetaz Apor Vilmos Katolikus Főiskola ajánlott fel
Kocsis Ágnes
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Témavezető: Dr. Kugler Nóra

1. díjat nyert és publikációs lehetőséget az Anyanyelvi és Irodalmi nevelés folyóiratban, és a Nyíregyházi Egyetem felajánlását, mely 2 fős szállást és Állatkerti és Élményfürdői belépőt tartalmaz
Könnyü Laura Krisztina
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Témavezető: Dr. Gonda Zsuzsa

A sajátos nevelési igényűek tanításának módszertana tagozat

Különdíjat nyert, és publikációs lehetőséget a Diskurzus folyóiratban a Gál Ferenc Főiskola felajánlásában
Antalné Farkas Ildikó
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
Témavezető: Dr. Di Blasio Barbara

2. díjat nyert
Ulmann Dóra
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
Témavezető: Gelencsérné Dr. Bakó Márta

1. díjat és különdíjat nyert
McNeill Brigitta
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
Témavezető: Tóth-Szerecz Ágnes

A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata a szaktárgytanításban tagozat

Különdíjat kaptak:
Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert Janka
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Dr. Szabó Csaba és Dr. Vásárhelyi Éva

3. díjat nyert, és publikációs lehetőséget a Magyar Történelmi Társulat folyóiratában, melyet a Magyar Társulat ajánlott fel
Fodor Richárd
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Témavezető: Dr. Kaposi József

2. díjat nyert, és a Portobello Wellness & Yacht Hotel felajánlását kapta
Szabó Róbert
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Bokor Nándor

1. díjat nyert
Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert Janka, Török Tímea
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Dr. Szabó Csaba

A természeti környezet megismerésének pedagógiája tagozat

Különdíjat kap és a Kaposvári Egyetem és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara által felajánlott Publikációs lehetőséget a Képzés és Gyakorlat Neveléstudományi Folyóiratba
Józsa Adrien
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
Témavezető: Dr. Hill Katalin

Különdíjat kapott:
Nagy Bence
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Munkácsy Béla

Részvételi lehetőséget kapott a PPKE BTK „Változó nevelés és oktatás” konferencián és publikációs lehetőséget a konferenciakötetben
Ilyés Zoltán
Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar
Témavezető: Dr. Soós István

2. díjat nyert
Fekete Éva
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Témavezető: Fűzné Dr. Kószó Mária

1. díjat nyert és publikációs lehetőséget az Új Pedagógiai Szemlében, melyet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ajánlott fel
Seres Zoltán
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Makádi Marian

Az inklúzió gyakorlata tagozat

Különdíjat kapott és publikációs lehetőséget az Anyanyelvi és irodalmi nevelés című folyóiratban, melyet az Apor Vilmos Katolikus Főiskola ajánlott fel
Káldi Csilla Lilla
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Témavezető: Dr. Szőke-Milinte Enikő

2. díjat nyert
László Kinga
Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar
Témavezető: Kisné Dr. Bernhardt Renáta

1. díjat nyert
Szombath Donáta
Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Témavezető: Kissné Dr. Zsámboki Réka

Esélyegyenlőséget biztosító módszerek tagozat

Különdíjat kapott és publikációs lehetőséget a Mediárium című szakfolyóiratban, melyet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem ajánlott fel
Bankó Klaudia
Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar
Témavezető: Dr. Lipcsei Imre

2. díjat nyert
Lázár Petra
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Témavezető: Soós Katalin, Dr. Hódi Ágnes

1. díjat nyert
Füller Noémi
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Témavezető: Pajor Emese

Humán- és társadalomtudományok pedagógiája tagozat

Különdíjat kapott és publikációs lehetőséget a Szociálpedagógia című folyóiratban, melyet az Apor Vilmos Katolikus Főiskola ajánlott fel
Egri Dorottya
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Témavezető: Dr. Czibula Katalin

2. díjat nyert
Szeidl Veronika
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
Témavezető: Dr. Rigó Róbert

1. díjat nyert
Kuzma Gréta
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Témavezető: Dr. Szőke-Milinte Enikő, Dr. Thimár Attila

Idegen nyelvek pedagógiája 1. tagozat

Különdíjat kapott:
Alföldi Klaudia
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Témavezető: Dr. Szőke-Milinte Enikő

2. díjat nyert
Treznay Ingrid
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Témavezető: Dr. Asztalos Kata

1. díjat nyert
Meggyesné Erdős Barbara
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
Témavezető: Trentinné Dr. Benkő Éva

Idegen nyelvek pedagógiája 2. (benne: a magyar, mint idegen nyelv is) tagozat

Különdíjat kapott:
Bertók Fruzsina
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Témavezető: Feldné Dr. Knapp Ilona, Perge Gabriella

Különdíjat kapott:
Szász Dorottya
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Témavezető: Sárvári Tünde

2. díjat nyert és publikációs lehetőséget a Central European Journal Education Research folyóiratba
Zólyomi Anna
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Témavezető: Dr. Albert Ágnes

1. díjat nyert
Trajtler Boglárka
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
Témavezető: Trentinné Dr. Benkő Éva

Informális és non formális oktatás módszerei tagozat

Különdíjat kapott:
Nagyné Gájer Orsolya Klára
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
Témavezető: Bencéné Dr. Fekete Andrea

2. díjat nyert és részvételi lehetőséget a Keresztény Neveléstudományi konferencián, melyet az Apor Vilmos Katolikus Főiskola ajánlott fel
Kiss Anna, Segesdi Gergő
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Témavezető: Dr. Sepsi Enikő

1. díjat nyert és részvételi lehetőséget a Keresztény Neveléstudományi konferencián, melyet az Apor Vilmos Katolikus Főiskola ajánlott fel
Ledniczki Kinga Melinda
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Témavezető: Dr. Hercz Mária

Készség- és képességfejlesztés elmélete és gyakorlata tagozat

Különdíjat kapott és a Kaposvári Egyetem és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara által felajánlott Publikációs lehetőséget a Képzés és Gyakorlat Neveléstudományi Folyóiratba
Egresi Vivien, Jankó Judit
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Témavezető: Szűcs Antal Mór

Különdíjat kapott:
Bíró Viktória, Miskolczi Dorottya
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
Témavezető: Svraka Tamásné

2. díjat nyert
Bakó Patrícia
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
Témavezető: Dóró Árpád

1. díjat nyert
Hóbor Dorina
Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Témavezető: Kissné Dr. Zsámboki Réka

Matematikai készségek fejlesztése alternatív eszközökkel tagozat

Különdíjat kapott:
László Beáta
Partiumi Keresztény Egyetem
Témavezető: Dr. Debrenti Edith

2. díjat nyert
Károlyi Borbála
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
Témavezető: Pintér Marianna

1. díjat nyert
Sztojkovics Dóra
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Dr. Eisner Tímea

Matematika tanítás módszertana tagozat

Különdíjat kapott és a Kaposvári Egyetem és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara által felajánlott Publikációs lehetőséget a Képzés és Gyakorlat Neveléstudományi Folyóiratba
Torma Bence
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Témavezető: Dr. Waldhauser Tamás

3. díjat nyert
Rékasi Anna, Stirling Anna Krisztina
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Dr. Szabó Csaba és Dr. Korándi József

2. díjat nyert
Kollát Beatrix Eszter
Nyíregyházi Egyetem
Témavezető: Dr. Kovács Zoltán

1. díjat nyert
Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert Janka
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Dr. Szabó Csaba

Média és digitális kultúra a nevelésben tagozat

Különdíjat kapott és részvételi lehetőséget a Nemzetközi Kisgyermeknevelési konferencián, melyet az Apor Vilmos Katolikus Főiskola ajánlott fel
Fekete Anita
Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar
Témavezető: Dr. Magyar Ágnes

3. díjat nyert és publikációs lehetőséget a Diskurzus folyóiratba
Boros Orsolya
Újvédéki Egyetem
Témavezető: Dr. Námesztovszki Zsolt

2. díjat nyert és a Neuzer Kft. által felajánlott kerékpárt
Tóth Róbert
Debreceni Egyetem Informatikai Kar
Témavezető: Balla Tibor

1. díjat nyert
Misják Barbara
Gábor Dénes Főiskola
Témavezető: Berecz Antónia

Mozgáskultúra és egészségnevelés tagozat

Különdíjat kapott:
Siska Flóra
Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ
Témavezető: Skribanek Anna

2. díjat nyert
Jakab Gabriella
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
Témavezető: Bencéné Dr. Fekete Andrea

1. díjat nyert
Miklós Noémi
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
Témavezető: Dr. Szatmári Zoltán

Művészeti nevelés módszerei tagozat

Különdíjat kapott:
Benczeová Erika
Selye János Egyetem
Témavezető: Mgr. Tóth-Bakos Anita

2. díjat nyert
Hollósi Johanna
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Témavezető: Némethné Dr. Tóth Orsolya

1. díjat nyert
Földvári Csilla Zsuzsanna
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Témavezető: Dr. Kiss Csaba Márton

Pedagógiai kommunikáció tagozat

3. díjat nyert
Götzer Anita
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
Témavezető: Dr. Podráczky Judit

2. díjat nyert
Hegyi Viktória
Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Témavezető: Dr. Molnár György

1. díjat nyert
Tóth Tamara
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Témavezető: Dr. Gonda Zsuzsa

Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásban tagozat

Különdíjat kapott:
Vas János
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Témavezető: Bradács Gábor

2. díjat nyert, és egyúttal „A természettudományos oktatásért Szabó Szabolcs emlékére Alapítvány által felajánlott különdíját” kapták
Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert Janka
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Dr. Szabó Csaba

2. díjat nyert
Szikszai Kristóf
Dunaújvárosi Egyetem
Témavezető: Dr. Bajor Péter, Fejes Csilla

1. díjat nyert
Bartha Blanka, Gyenei Kornélia
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Témavezető: Dr. Gonda Zsuzsa, Lengyel Klára

Tanulási területek integrációja tagozat

Különdíjat kapott:
Érsok Gábor
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Gherdán Katalin

Különdíjat kapott:
Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert Janka
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Dr. Szabó Csaba és Bernáth László

2. díjat nyert
Angyal Sára
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
Témavezető: Dr. Hercz Mária

1. díjat nyert
Andor Orsolya
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Témavezető: Némethné Dr. Tóth Orsolya

Természettudományok tantárgypedagógiája tagozat

Különdíjat kapott:
Kiss Mária Dominika
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Dr. Haszpra Tímea

3. díjat nyert
Schlachter Gabriella
Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar
Témavezető: Dr. Teperics Károly

2. díjat nyert
Gerlang Vivien
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Makádi Marian

1. díjat nyert
Furtner Nikolett
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Témavezető: Makádi Marian

PSAT Reménység kitűző

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület Reménység kitűzőjét, a Szekció Szakmai Bizottságával egyetértésben, Meggyesné Erdős Barbara kapta a XXXIV. OTDK-n belül bemutatott kiemelkedő kutatási eredményei alapján, felkészítő tanára Trentinné Dr. Benkő Éva (ELTE TÓK).

Prezentációs-díj

A Szekció a Prezentációs-díj második fordulójára Nagy Bencét, ELTE Természettudományi Karának hallgatóját javasolta, aki a Magyar Tudományos Akadémián megrendezésre kerülő versenyen bemutathatja prezentációját. A hallgató témavezetője Munkácsy Béla (ELTE TTK).

 

Gratulálunk minden Résztvevőnek!