Egyetemünk 1635-ben alapított és azóta folyamatosan működő magyar universitas. Pázmány Péter esztergomi érsek az ország történelmének legtragikusabb éveiben, a török hódoltság korában, 1635-ben hozta létre a magyar oktatásügy és egyházi kultúra történetében korszakos jelentőségű egyetemet. Meggyőződése volt, hogy a nemzet fennmaradásának és erkölcsiségének biztosítéka a szellemi műveltség. Az általa alapított egyetem szellemi örökségét is vállalva vette fel intézményünk az ő nevét.
Az egyetem alapítólevele
Nagyszombati Egyetem
 
Az egyetemet Nagyszombatból Mária Terézia helyezte át Budára. Az 1848-as reformok jegyében a pesti egyetem modern, autonóm oktatási központtá vált. Átmeneti korlátozó időszak után, 1860-ban visszanyerte régi jogait, s a XX. század elején a világ legszínvonalasabb egyetemei közé emelkedett. Az első világháború vérzivatarát és a Tanácsköztársaság korlátozó intézkedéseit túlélve, 1921-ben, a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem alapítójának, Pázmány Péternek nevét vette fel, melyet egészen 1950-ig viselhetett.
 
 
1950-ben állami utasításra elcsatolták a Római Katolikus Hittudományi Fakultást, s az önálló akadémia lett. 1951 elején államigazgatási okokból önálló egyetemmé vált az Orvostudományi Kar. Ekkor létre jött a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem. A Pázmány nevet továbbra is viselő Hittudományi Kar mellett megalapított Bölcsészettudományi Kart a magyar országgyűlés 1993-ban ismerte el és jegyezte be, majd ezzel egy időben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet az államilag elismert egyetemek sorába iktatta. Egyetemünkön ma öt kar működik: Hittudományi Kar (Budapest), Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar (Piliscsaba és Budapest), Jog- és Államtudományi Kar (Budapest), Információs Technológiai Kar (Budapest), Vitéz János Kar (Esztergom), valamint a fakultás jogú Kánonjogi Posztgraduális Intézet (Budapest).
 
 
A Bölcsészettudományi Kar 1992-ben Budapesten kezdte meg működését. 1994 szeptemberében költözött a fővároshoz közeli Piliscsaba-Klotildligetre, az egykori Perczel Mór, majd szovjet laktanya helyére. A páratlan természeti szépségű hely vasúton és közúton egyaránt jól megközelíthető. Az építkezések során részint átalakították és felújították a régi épületeket, részint újakat emeltek Makovecz Imre és az általa vezetett Makona Egyesülés építészeinek tervei alapján. 2012. február 1-től Karunk új elnevezése Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar lett. Képzéseit a 2012/2013-as tanévtől kezdve 4 helyszínen: Piliscsaba mellett Esztergomban, valamint Budapesten a Sophianumban és a Tárogató úton indítja.
Copyright © 2019 Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció