„Így beláttam, hogy nincs jobb az ember számára, mint hogy örömét lelje munkájában, mert ez a sorsa.” (Préd 3,22)

 Az ószövetségi Szentírásban máshol is találunk utalásokat arra, hogy a munka, az értékteremtő tevékenység nem pusztán kényszer, az „istenek szolgálata”, hanem kreativitás, az isteni teremtő tevékenység folytatása (creatio continua). Mindig azt kérdezik tőlünk: mi a katolikus egyetem többlete, miben más, mint a többi egyetem? 

Többek között abban más a Pázmány, hogy van eszményünk, a mi munkánk (hallgatói-oktatói-kutatói tevékenység) nem csupán törvényi előírás, hanem egy jóval magasabb rendű cél érdekében történik: őrizzük meg, de ugyanakkor vigyük is előre világunkat, hogy az szép és élhető legyen a következő generációk számára is. Tehát van egy egyetemes perspektívánk. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy a Gondviselés „nem játszik” őskommunizmust, egyenlősdit. Mindenki a maga képességét (talentumát) kapja Istentől, s ezért felel.

A tehetséges, alkotó fiatalok színvonalas bemutatkozási lehetősége, színtere az OTDK az ország legnagyobb tudományos rendezvényeként. A PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központja által szervezett Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció különösen is fontos lehet, hiszen gyermekeink sorsa a jövő tehetséges pedagógusainak kezében van. A szekcióban részt vevő egyetemi hallgatók jelentős részben olyan, különösen is elhivatott leendő pedagógusok, akik az előttünk álló évtizedekben gyermekeinket, unokáinkat nevelik majd, akiket – Pázmány Péter szavaival élve – „mint a virágot és mint a kincset, őrizni kell”. 

Ft. Dr. Fodor György
dékán

Copyright © 2019 Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció