A kisgyermekkori – bölcsődei és óvodai – tanulá…Nagy AnnamáriaValóban gyengéd az átmenet óvodából iskolába? Kitekintés határon innen és túl
Nagy Anna, Tóth EmeseAz óvodáskorú gyermekek táplálkozási és mozgási szokásainak vizsgálata
Ihászné Almási CsillaNevelőkkel szembeni etikai elvárások: szülők kontra pedagógusok
Kiss AnnamáriaA külső világ tevékeny megismerése Norvégiában és Magyarországon
Fodor DiánaA tánc hatása az óvodáskorú gyermekekre – a relációszókincs, az elemi számolási készség és a tapasztalati következtetés vizsgálata
Lovász Anikó, Széll VivienÓvodáskorú gyermekek kognitív funkcióinak – különös tekintettel a memóriára – és primitív reflexeinek alakulása mozgásterápia mellett
A sajátos nevelési igényűek tanításának módszer…Füller NoémiLátássérült tanulók tapasztalatai a középiskolai beilleszkedésről
Nagy Lilla AlexandraEltérő fejlődésmenetű gyermekek a bölcsődében – a kisgyermek neveléők tapasztalatainak és érzéseinek szemszögéből
Facskó JánosnéÖndifferenciáló tanítás a speciális szakiskolában
Ulmann DóraA kutyás terápia hatása az iskolás korú tanulásban akadályozott gyermekek a szociális és érzelmi területeinek fejlődésére
Antalné Farkas IldikóA gyermekkori figyelemzavar és hiperaktivitás (ADHD) – gyógyszeres kezelések megítélése
McNeill BrigittaVészhelyzet-kezelés fogyatékos és mozgásukban lényegesen korlátozott személyek számára Kaposvár és vonzáskörzetében
Horváth DorottyaTanulásban akadályozott tanulók alapkultúrtechnikai ismereteinek vizsgálata
A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata a s…Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert JankaModellezési problémák, avagy az öltöztetés veszélyei
Vatamány KrisztinaTanárjelöltek viszonyulása a digitális eszközök matematikatanításba történő integrálásához
Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert Janka, Török TímeaTeszteljük a tesztet. A geometriai megértés szintjeinek újragondolása a magyarországi diákok teszt-eredményei alapján
Szabó RóbertA modern gravitáció-elmélet korszerű tanítása
Wendler MárkModell alapú szoftverfejlesztés az oktatásban
Fodor RichárdNézőpontok. A multiperspektivikus szamlélet vizsgálata a történelemtankönyvekben.
Raposa Vivien Kitti“Számukra a Youtube jelenti a valóságot” – A Youtube-n található történelmi tematikájú csatornák szerepe az oktatásban
A természeti környezet megismerésének pedagógiájaFekete ÉvaÉlménysuli módszerek a környezetismeret tanításában
Vuk AlizA gombák és növények ismeretének jelentősége a fiatalkori környezeti nevelésben
Józsa AdriennGyermek és a természet. A természet hatása a gyermek fejlődésére különböző településtípusokon
Menkó OrsolyaA kémiai fogalmak fejlődésének és  a kémiai számításokkal kapcsolatos  tévképzeteknek vizsgálata  a 7. osztály végén
Nagy BenceKörnyezettudatossági helyzetjelentés a 7-8. osztályosok köréből
Ilyés ZoltánPapagájtartás és ennek hatása a gyerekekre
Seres ZoltánKörnyezeti szemléletformálás – a fenntarthatóság témakörének feldolgozási módszerei és eszközei a földrajztanításban
Csapi Flóra AnnaMit gyűjt a gyermek a természetben?
Alternatív fejlesztési módszerekDienes Nikolett, Gulácsi ÁdámSprego implementációk oktatást támogató vizualizációja virtuális (3D) térben
Pál JózsefKorszerű módszertani megközelítések a szakképzésben – különféle tanítási stílusok érvényesülése a tanulók körében
Nagy Tímea Katalin7–10. évfolyamos tanulók tudástranszfer alapú számítógépes gondolkodásának elemzése reprezentatív felmérés alapján
Hegedüs RenátaTanárnő, mikor beszélgetünk a robottal? – Szorongásoldás kiskamasz korban idegennyelv órán a mesterséges intelligencia segítségével
Koroknai Szandra JuliannaC6 in school-módszertani útmutató. Egy lehetőség 8-12 éves tanulók kommunikációs kultúrájának fejlesztésére az internetes nyelvhasználatról készült felmérés eredményei  alapján
G. Szabó ZitaHallgatói tapasztalatok nyúllal asszisztált fejlesztő foglalkozásokon – Gyermeki viselkedés megfigyelése nyűllal asszisztált foglalkozások során
Iszak MartinA technikai műveltség fejlesztése programozható robotok alkalmazásával
Sári FanniEmojik megjelenése az oktatásban
Anyanyelvi nevelésKocsis ÁgnesInformatikai gondolkodás a nyelvtanórán
Palásti LillaA szavak alaktani elemzésének a tanítása
Németh SzandraA balkezes gyerekekhelyzete az írástanulás tükrében
Noszály EnikőAz Óperenciás tengeren is túl. Az óvodáskorú gyerekek mesepreferenciáinak vizsgálata
Könnyü Laura KrisztinaMozduljunk! – Mozgásos gyakorlatok az anyanyelvi órán
Dobrai DalmaKortárs líra az anyanyelvi nevelésben
Az inklúzió gyakorlataLászló KingaKiemelt figyelmet igénylő gyermekek az óvodai nevelésben – fókuszban a jászsági kistérség
Mészely ZsuzsannaA másként hallott világ
Sterner Petra Hajnalka“Tulajdonképpen szatyorban élek.” Mi a jobb a gyermeknek? – Elvált szülők vélekedése a közös szülői felügyeletről
Végh DóraDown-szindrómás személyek integrációja és társadalmi helyzete
Káldi Csilla LillaA figyelemzavaros gyarmekek tanulásának támogatása a tanítási órán.
Szombath DonátaA kompetencia alapú óvodai nevelés integrációs sajátosságai
Andrásik IlonaAz autizmus spektrumzavarban érintett gyermekek integrált nevelése az óvodában
Esélyegyenlőséget biztosító módszerekTóth-Bakó DóraHátrányos helyzetű gyerekek a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Óvodájában
Szűcs BoglárkaKoncentrációfejlesztés zenével az óvoda-iskola átmenet során
Bankó KlaudiaCsodaszarvas Tanoda – A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása
Vrbáski AnitaZöld Művészet általános iskolákban
Lázár PetraÓvodapedagógusok és szülők ismerete, vélekedése hátrányos helyzetű gyermekkel kapcsolatban
Kertész FruzsinaA pedagógus pszichológiai felelőssége A családjában bántalmazott diák esetén
Humán- és társadalomtudományok pedagógiájaSzeidl VeronikaNépismeret, ahogy mi szeretjük
dr. Jánvári KrisztinaAlaptalan oktatás?! Milyen eséllyel indul a gazdasági és jogi ismeretek tantárgy a “hasznos tanórák” versenyeben?
Szabó Anna KrisztinaKonstruktivista, probléma-alapú történelemoktatás a mai történelemórákon
Egri DorottyaLányregények és irodalomoktatás
Hornung RenátaPedagógusnézetek a közös olvasmányok kiválasztásásnak szempontjai kapcsán
Kuzma GrétaA média tematizációja – A téma mediatizálása. A médiatematizáció tanítása középiskolában.
Dinnyés Katalin JuliannaNemek ábrázolása az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kísérleti és újgenerációs gimnáziumi matematika tankönyveiben
Idegen nyelvek  pedagógiája 2. (benne: a magyar…Bertók FruzsinaSprachbewusstsein. Eine Studie zur Untersuchung der Förderung der Schreibkompetenz im DaF-Unterricht
Simon István János, Zólyomi AnnaThe role and relationship of language aptitude and language learning experiences in the success of foreign language acquisition
Zólyomi AnnaThe role of explicit and implicit learning processes and language aptitude in the success of foreign language acquisition
Biró AdriennAutentikus szépirodalmi és szórakoztató irodalmi művek a mai középiskolai angol és német idegennyelv-oktatásban
Dietrich Csenge SáraTeaching and Learning English Pronunication in Hungarian Secondary Schools
Trajtler BoglárkaA nyelvpedagógusok motiváló szerepe az általános iskolai nyelvórákon
Szász DorottyaGrammatikvermittlung mit Grammatik-Clips im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache
Idegen nyelvek pedagógiája 1.Meggyesné Erdős BarbaraA korai nyelvtanulást támogató tanítási- és segédeszközök alkalmazása alsó tagozaton
Farkas Fanni BoglárkaA gyermekirodalom és az interkulturális tanulás lehetőségei a német nyelvtanításban
Simon TündeCél a tudatossság – Az angol jelenidők oktatása az alapoktól
Alföldi KlaudiaInterkulturális hídépítés. A magyar mint idegen nyelv elsajátításának támogatása alsó tagozaton.
Treznay IngridZenei fejlesztő módszerek hatásvizsgálata az alsó tagozatos idegennyelvi nevelésben
Dobó AjsaKözépiskolások nyelvtanulási motivációi egy kérdőíves felmérés tükrében
Informális és non formális oktatás módszereiLedniczki Kinga MelindaTanulást támogató stratégiák a tanórán kívüli nevelésben
Mészáros TamásKözgyűjteményi digitalizálás az Országos Széchényi Könyvtárban: kitekintés a közoktatás jövőbeni támogatási lehetőségei felé
Butt Tímea, Czikora RékaA számítógépes játékok sztereotípiáinak megítélése
Maár Gergely BalázsNyugalom és tevékenység: A jóga és a relaxáció integrációjának lehetőségei az alsó tagozatos általános iskolai oktatásban
Nagyné Gájer Orsolya KláraÉn már tanulni is tudok! – Önálló tanulási szokások kialakítása alsó tagozatban
Kiss Anna, Segesdi GergőA mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy, valamint a tudatos médiahasználat oktatásának helyzete és szerepe a magyar közoktatásban
Készség-és képességfejlesztés elmélete és gyako…Fehérvári BrigittaEltérő szerepattitűdű édesapák tanulási és nevelési szokásainak vizsgálata az iskola előtti felkészítő szakaszban
Rétlaki AndrásIskolaérettségi vizsgálatok egy szalézi óvodában
Egresi Vivien, Jankó JuditA Mesezene módszer hatásvizsgálata a fonológiai tudatosság tükrében
Bakó PatríciaAz érzelmek észlelése, módosulásai foglalkozások hatására az általános iskola alsó tagozatán
Bíró Viktória, Miskolczi DorottyaA matematikai szorongás prevalenciája a kongnitív és affektív tényezők tükrében
Hóbor DorinaPedagógusjelöltek és pályakezdő óvodapedagógusok konfliktuskezelési tapasztalatai és szokásai
Matematika tanítás módszertanaKiss MártonA feladatmegoldás “feldíszítése”? — Metakognitív tevékenységek a problémamegoldás során
Négyesi PéterProblémamegoldást segítő matematikai szoftver alkalmazásai
Rékasi Anna, Stirling Anna KrisztinaMatematika tanárszakos hallgatók problémafelvetési és problémamegoldási készségeinek összehasonlítása
Kaszás AndrásVetítés alkalmazása a sík- és térgeometriai feladatoknál
Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert JankaA teszteléses tanulás hatékonyságának vizsgálata az elemi geometria tanításában
Kószó EszterA kombinatorika és a valószínűségszámítás tanítása a középiskolában felfedeztető módszerrel
Kollát Beatrix EszterA Péter-Gallai 9. osztályos matematika tankönyv elemzése
Torma BencePermutációs játékok használata a függvények tanításában
Matematikai készségek fejlesztése alternatív es…Károlyi BorbálaMatematika tanítás a digitális bennszülöttek nyelvén
dr. Farkas Krisztina ÁgnesMatematikai készségek fejlesztésének lehetőségei óvodáskorban mobilapplikáció segítségével
Takácsné Szabó MelindaJátéktevékenységekbe ágyazott logikai-matematikai tehetséggondozás kisgyermekkorban
Sztojkovics DóraA SET kártyajáték alkalmazása a kombinatorika és a valószínűségszámítás oktatásában
László BeátaA számolási készség fejlesztése kártyajátékokkal
Szőcs Brigitta-KrisztinaA szorzás elmélyítése interaktív módszerekkel III. osztályban
Média és digitális kultúra a nevelésbenTóth RóbertGamification az oktatásban
Szenkovits BenceULearn- Tudd a zsebedben a krediteket! Applikáció egy szabadon választható tantárgy teljesítéséhez
Fekete AnitaMédiatudatosság a 0-3 éves korosztály nevelésében
Raukó DánielAz android rendszeren futtatható digitális tananyagok vizsgálata, kiválasztásuk szempontja az alsó tagozaton
Misják BarbaraÓvodáskorúak készségfejlesztése oktatási célú mobilalkalmazásokkal.
Maróti Gabriella, Szabó VivienA Világ fái. IKT eszközök pedagógiai célú felhasználása egy óvodai projekt megvalósításában
Boros OrsolyaPROGRAMOZÁS OKTATÁSA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZATÁBAN MICRO:BIT SEGÍTSÉGÉVEL
Horvát KrisztinaMOBILMATEMATIKA (MOBIL ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA AZ ALSÓ OSZTÁLYOS MATEMATIKAOKTATÁSBAN)
Mozgáskultúra és egészségnevelésÁgh Barbara, Bc.A magyarországi és szlovákiai NETFIT mérések eredményeinek összehasonlítása az alsó tagozatos tanulók körében
Siska FlóraOrális egészség a fiatal korosztályokban
Hollósi JohannaA Kodály koncepció alkalmazása a mindennapos testnevelés keretében
Fodor Szabina, Zsámbok IstvánA testnevelésórák élettani hatásainak vizsgálata 11-12 éves gyerekek körében
Jakab GabriellaA differenciálás lehetőségei a testnevelésben a 9-10 éves tanulók pulzusterhelésének vizsgálata alapján
Miklós NoémiKisiskolás korú fiúk és lányok mozgásos feladatmegoldó képességének vizsgálata a nemek közötti különbségek tükrében
Ábrahám DorottyaTestnevelés és soprt fogalmak ismertségének vizsgálata kecskeméti óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók körében
Művészeti nevelés módszereiFöldvári Csilla ZsuzsannaCzövek Lajos népdalfeldolgozásainak elemzése pedagógiai szempontból
Berta Orsolya PiroskaSzínkottával jobban megy!
Sziráki ÉvaNépi játékok szerepe az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlődésében
Németh EditGyermekhangszerek készítése és felhasználási lehetőségeik az óvodában
Benczeová Erika, Bc.Kokas módszer az óvodában
Jenei Katalin RitaÓvodáskorúak és a betlehemezés ¬– Egy elfeledett népszokás, mint a közösségi élet újrateremtésének lehetséges eszköze
Pedagógiai kommunikációHegyi ViktóriaA digitális kultúra aktuális helyzete – kérdések és lehetőségek a módszertani kultúra megújítására a szakképzésben
Orosz MagdolnaA módszerként felfogott szeretet a pedagógusok gyakorlati tevékenységében
Silye TiborA tanári énhatékonyság szerepe a pedagóguspályán
Szikszai LillaAz iskolaválasztás motivációi, különös tekintettel az idegennyelv-oktatásra
Bodó JuditA standard, valamint a norma szerinti nyelvváltozat és a pedagógusok ezzel kapcsolatos szerepvállalása (A pedagógusi nyelvhasználat fontossága, szerepei és megformálása)
Tóth TamaraHatékony kommunikáció az online tutorálásban
Götzer AnitaCsecsemőknek és kisgyermekeknek szóló foglalkozások szülői megítélése egy családi bölcsődében
Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásbanBartha Blanka, Gyenei KornéliaGrammatikatanítás a felsőoktatásban: Módszerek és feladattípusok a gyakorlókönyvtől a tankörig
Kocsó BarbaraZ generáció elvárásai és a valóság a játékosítással kapcsolatosan.
Vas JánosVideojátékok gyakorlati alkalmazása a magyar oktatási rendszerben – egy egyetemi kollokvium tapasztalatai
Szikszai KristófOktatás 4.0 – Interaktív és anyagáramlási modellkörnyezet fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetemen
Farkas Márta BrigittaFrom university back to school – The impact of ELTE teacher training programmes on the development of practising graduates
Jantner AnnaA matematika érettségi vizsga prediktív validitása matematika tanár és BSc szakos egyetemi hallgatók körében
Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert JankaMatematikatanár szakos hallgatók probléma-alkotási képességeinek fejlesztése
Tóth KristófHatározottság a határozatlanságban. Miért tanuljunk kvantummechanikát fizika tanár-szakos hallgatóként?
Tanulási területek integrációjaBereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér, Muzsnay Anna, Szeibert JankaAz előhívási hatás eredményessége a deduktív következtetést igénylő feladatok esetén
Andor OrsolyaMozgásos gyakorlatok gyűjteménye a gondolkodási képesség fejlesztéséhez
Érsok GáborTantárgyközi oktatócsomag – főszerepben a só
Borszuk AdriennMit üzen Ottlik Géza a fizikatanároknak A Valencia-rejtély című művében? Tantárgyközi integráció a mű kapcsán
Szabó RóbertA hő értelmezésének módszertani kérdései
Bán Blanka ZsófiaHódmezővásárhely két református oktatási intézményének vizsgálata a hit és a természet kapcsán
Angyal SáraHétköznapi hősök nevelése: vállalkozóképesség fejlesztésének lehetősége gyermekkorban
Szabó Orsolya EditVerselemzés másként.
Természettudományok tantárgypedagógiájaGerlang Vivien(El)tévedni emberi dolog… avagy a térbeli intelligencia fejlesztési lehetőségei hagyományos és digitális eszközökkel a földrajztanításban
Schlachter GabriellaCsak hiszed! – Csillagászati földrajzi tévképzetek az oktatásban
Simonyi SándorFöldrajzoktatási módszerek összehasonlító vizsgálata különböző típusú iskolákban
Adamis BenceA boldogság szerepe a bhutáni és a magyar oktatásban
Révész Adrienn IldikóBecoming a Science in English teacher
Kiss Mária DominikaVilágjáró hamufelhők Interaktív oktatási anyag középiskolásoknak a légköri szennyeződésterjedés szemléltetésére
Furtner NikolettÁsvány- és kőzettani tudásszerzés terepen
Torma GáborLégnyomás-mérés egy látványos barométerrel